Moduly

Instruktivní tabulku s moduly a jejich rozdělením mezi obě univerzity a mezi prezenční a online výuku s týdenním přehledem pro probíhající akademický rok najdete v sekci Downloads (nebo pod odkazem pod tímto přehledem). Prezenční bloky jsou vyučovány v češtině a konají se od čtvrtka odpoledne do sobotního pozdního odpoledne, každý kurz ve dvou blocích. Online výuka probíhá v angličtině.

Zimní semestr 2018

Mezinárodní obchod/ International Business

Organizational Behaviour/Organizační chování ONLINE

Webinars:

Mezinárodní Marketing/ International Marketing

Research Methods/Výzkumné metody ONLINE

Webinars:

Letní semestr 2019

Human Resources Management/Řízení lidských zdrojů ONLINE

Webinars:

Manažerské účetnictví/Managerial Accounting

Operational and Supply Chain Management/Řízení dodavatelských a operačních řetězců ONLINE

Finanční řízení/Financial Management

Entrepreneurship and New Venture Creation/Podnikání a vytvoření nového podniku ONLINE

Webinars:

Podnikání v Evropě/Doing Business in Europe

Zimní semestr 2019

Diplomový seminář/Master Thesis Seminar

Závěrečná zkouška/Master Thesis Final Examination

Další informace zde


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague