Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Školné

Související stránky

Školné za program MBA - International Business je EUR 10.000.-

Zájemci o studium zaplatí administrativní poplatek EUR 100,- při podání přihlášky. Přihláška bude přijata k přijímacímu řízení pouze po uhrazení tohoto poplatku. Tento poplatek se poté odečítá ze školného po přijetí uchazeče ke studiu a student zaplatí zbývající školné  9.900,- euro.

Bankovní účet Vysoké školy ekonomické v Praze pro zaplacení poplatku 100,- euro:

Česká spořitelna, a.s., Praha

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
SWIFT: GIBACZPX
číslo účtu: 1828862/0800
majitel účtu: Vysoká škola ekonomická v Praze
IBAN: CZ92 0800 0000 0000 0182 8862

VS 200027

Variabilní číslo slouží pro identifikaci platby. Uvádějte ho vždy spolu se svým jménem v poznámce platby.