Základní informace

Program MBA – International Business se opírá o spolupráci a zkušenosti vysoké školy Management Center Innsbruck v oblasti MBA. MCI Innsbruck je nositelem prestižní mezinárodní institucionální akreditace AASCB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Standardy kvality programu MBA – IB byly také potvrzeny evropskou akreditační komisí FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), a to na nejvyšší, prémiové úrovni (zlatá pečeť).

Studium MBA – IB se uskutečňuje ověřenou formou kombinace studia online a intenzivních rezidentních modulů s osobní účastí, tzv. blended learning. Profilem svých jednotlivých částí je studium zaměřeno na odborníky a profesionály v oblasti techniky, přírodních věd, práva, medicíny, sociálních, zdravotních a humanitních věd, kteří plánují svůj další kariérní růst a cítí potřebu doplnění vzdělání a získání manažerských znalostí a schopností. Kromě kompetencí z mezinárodního managementu, podnikání, marketingu, inovací, zakládání podniků  a rozvoje řídících schopností studenti programu také posílí své komunikační dovednosti při zohlednění mezikulturních aspektů.

Specifikem programu je kombinace češtiny a angličtiny, což umožní studentům získat kompetence v rámci anglické i české odborné terminologie, a připraví je na manažerské pozice, ve kterých se neobejdou bez kvalitního zvládnutí obou odborných jazyků v profesním styku s lokálními i mezinárodními kolegy.

Absolventi získávají spolu s diplomem užívat titul MBA.