Školné

Školné za program MBA – International Business je EUR 10.000.-

Zájemci o studium zaplatí administrativní poplatek EUR 100,- po podání přihlášky – na výzvu ze strany programu. Přihláška bude přijata k přijímacímu řízení pouze po uhrazení tohoto poplatku. Tento poplatek se poté odečítá ze školného po přijetí uchazeče ke studiu a student zaplatí na účet MCI zbývající školné  9.900,- euro.

 

Vzhledem k současné situaci prosím zašlete přihlášku, ale poplatek 100,- euro zaplaťte až po vyzvání. Program se vzhledem k jeho náplni založené na diskusi mezi studenty otevírá pro skupinu alespoň 10 studentů.

 

Bankovní účet Vysoké školy ekonomické v Praze pro zaplacení poplatku 100,- euro:

Česká spořitelna, a.s., Praha

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
SWIFT: GIBACZPX
číslo účtu: 1828862/0800
majitel účtu: Vysoká škola ekonomická v Praze
IBAN: CZ92 0800 0000 0000 0182 8862

VS 200027

Variabilní číslo slouží pro identifikaci platby. Uvádějte ho vždy spolu se svým jménem v poznámce platby.

Číslo bankovního účtu MCI pro zaplacení školného uchazeč obdrží po vyplnění E-přihlášky MCI (kompletní informace v rubrice Jak se přihlásit).