Požadavky

Minimálními požadavky jsou: ukončené  alespoň bakalářské studium a 3 roky profesionální zkušenosti v kvalifikované pozici. (Ideálně by měl uchazeč vyvíjet kvalifikovanou profesionální aktivitu také během MBA programu nebo se připravovat na své opětovné zapojení do profesního života).

Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci o studium bez bakalářského titulu, ale s rozsáhlou praktickou zkušeností. Jejich přihláška bude posouzena individuálně se zřetelem k profesionálním zkušenostem a jejich rozsahu i délce.

Dalšími požadavky je znalost českého a anglického jazyka. Zároveň je nutno splnit podmínky přijímacího řízení, kterými jsou:

  • vyplněné přihlášky
  • doložení znalosti anglického jazyka (test nebo certifikát)
  • esej v angličtině
  • životopis v angličtině
  • interview (skype) v angličtině
  • zaplacení administrativního poplatku