Přijímací proces

Po obdržení přihlášky, která obsahuje esej, bude uchazeč vyzván k zaplacení administrativnío poplatku 100,- euro a následně k prokázání znalosti angličtiny ve skype interview:

  • Pro kandidáty, jejichž mateřský jazyk není angličtina: test z anglického jazyka nebo certifikát TOEFL nebo jeho ekvivalent. (TOEFL – Test of English as a Foreign Language  – minimálně 92 bodů pro počítačový test. IELTS – International English Language Testing System – minimálně 6.5 bodu).
  • Interview v angličtině (skype). Pohovor umožňuje kandidátům představit se osobně, informovat o profesionálních zkušenostech, uvést více podrobností o motivaci ke studiu,, jakožto i popsat jejich další profesionální cíle.

O přijetí ke studiu rozhodne přijímací komise složená ze zástupců VŠE a MCI.  Po přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium 9900,- euro na účet MCI obdrží student všechny potřebné materiály a informace.