Lokace a časová náročnost

Rezidentní moduly se konají na VŠE v Praze. Program je komplementován online moduly MCI Innsbruck.

Moduly s osobní účastí studentů na akademické půdě VŠE,  synchronní moduly online (t.j. přímé spojení s učiteli a ostatními studenty v reálném čase) a  asynchronní moduly online (tj. individuální fáze online práce a učení). Studenti při studiu využívají multimédia a interaktivní design, které jsou prakticky orientovány. Koncept je založen na rozsáhlém know-how MCI v oblasti designu a implementace moderních formátů smíšeného studia a rozsáhlých zkušeností VŠE s výukou mezinárodního podnikání při zohlednění specifik trhů střední Evropy.

Intenzivní sekce s účastí studentů se uskutečňují od čtvrtka odpoledne do soboty, synchronní práce online ve vymezených odpoledních a večerních časech. Asynchronní moduly plní studenti podle svých časových možností. Koncept “blended learning” tak umožňuje studentům dokončit studium v průběhu necelých 18 měsíců, aniž by významně přerušili své pracovní zařazení a byli nuceni čerpat na studium rozsáhlé pracovní volno. Tím program zajišťuje slučitelnost profesionálního a osobního života se studiem.