Jak se přihlásit

Vzhledem k současné situace je realizace programu zastavena a nepředpokládá se jeho otevření v akademickém roce 2021/22.  Zájemci mají možnost se obrátit přímo na MCI Innsbruck a získat informace ke studiu tohoto programu výlučně v angličtině.

Uchazeč se přihlašuje prostřednictvím online přihlášky na MCI Innsbruck a zároveň prostřednictvím přihlášky na VŠE Praze (přihláška obsahuje uchazečem zpracovanou esej v angličtině). Administrativní poplatek 100,- euro (nevratný) se převádí na účet FMV VŠE v Praze. Po přijetí student zaplatí 9900,- euro na účet Management Center Innsbruck.

E-přihláška MCI

Přihláška VŠE 

Podepsanou přihlášku VŠE je nutno doručit elektronicky (naskenovanou,  emailem) na email ludmila.sterbova@vse.cz   a poštou na následující adresu:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů

MBA-IB program

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc

ředitelka programu
Nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Bankovní účet Vysoké školy ekonomické v Praze pro zaplacení poplatku 100,- euro:

Česká spořitelna, a.s., Praha

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
SWIFT: GIBACZPX
číslo účtu: 1828862/0800
majitel účtu: Vysoká škola ekonomická v Praze
IBAN: CZ92 0800 0000 0000 0182 8862

VS 200027

Variabilní číslo slouží pro identifikaci platby. Uvádějte ho vždy spolu se svým jménem v poznámce platby.

Číslo bankovního účtu MCI pro zaplacení školného uchazeč obdrží po vyplnění E-přihlášky MCI.